Lộ Trình Phát Triển - Máy Chủ Biện Kinh

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

 Với hơn 1 năm phát triển cực kỳ ổn định, cùng với 3 máy chủ đang hoạt động. 


 Và để nối tiếp thành công đó, BQT sẽ đưa ra lộ trình phát triển cho máy chủ mới Biện Kinh như sau:

 

 

 

Lộ trình chỉ mang tính chất tham khảo, BQT sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành game để phù hợp hơn với sự phát triển của máy chủ

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!