Big Update 18/06

BIG UPDATE 18/06

 

 

 

 

Nhằm tăng thêm độ sôi động của server,  BQT sẽ đưa ra 1 số tính năng mới dựa vào lộ trình ban đầu của Võ Lâm Trung Nguyên. Bao gồm những tính năng sau:

 

 

Tính năng Công Thành Chiến Tam Trụ - Chuẩn VNG xem chi tiết tại đây.

 

 - Trận lôi đài đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 27/06/2019 để các Bang Hội có thể chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị lực lượng.

- Chú ý: Vào bang 7 ngày mới có thể tham gia lôi đài. Chi tiết xem tại đây

 

 Vượt Ải - Thách Thức Thời Gian Chuẩn VNG xem chi tiết tại đây.

 

 

 Tính năng Thương Nhân Tây Vực xem chi tiết tại đây.

 

Tính năng Túi máu - hỗ trợ xem chi tiết tại đây.

 

 Mở thêm 2 Boss Đại Hoàng Kim: Huyền Giác Đại SưGia Luật Tị Ly.

 

 Mở bán ngựa tại NPC Thẩm Câu:

 

 Xích Thố

 Ô Vân Đạp Tuyết

 Đích Lô

 Tuyệt Ảnh

 

Giá 2000 vạn/ 1 chiến mã

 

 Mở tính năng Công Bình Tử

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!