Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Võ Lâm Tranh Bá

ĐUA TOP LEVEL 100

SERVER PHƯỢNG TƯỜNG

 

Nhằm gia tăng sự cạnh tranh trong suốt thời gian bôn tẩu của quý vị nhân sĩ, nên BQT Võ Lâm Trung Nguyên quyết định tổ chức sự kiện đua top đẳng cấp đẳng cấp 100. Với những phần thưởng cực kỳ giá trị nhằm khích lệ tinh thần cho quý nhân sĩ trong suốt quá trình bôn tẩu.

 

 Cách thức tham gia:

           Quý nhân sỹ khi đạt đẳng cấp 100 nhanh chóng đến NPC Võ Lâm Truyền Nhân để báo danh và nhận thưởng.

           Phần thưởng sẽ căn cứ vào thứ tự báo danh để trao thưởng, nên khi đạt level 100 quý vị phải nhanh chóng báo danh, trường hợp lên 100 trước nhưng không báo danh mà để người lên sau báo danh trước thì BQT không chịu trách nhiệm và sẽ trao thưởng dựa theo kết quả báo danh trên hệ thống.

 

 Phần thưởng:


 Sau khi kết thúc đua top đẳng cấp 100. BQT sẽ tiếp tục tổ chức giải đua top cấp 119 với những phần thưởng vô cùng giá trị

Lưu ý:

           Vì sự kiện đua top sẽ được tổ chức liên tục theo các mốc level, nên trong thời gian đua top các hoạt động hay sự kiện vẫn diễn ra bình thường

           Quá trình đua top level 100 sẽ có đầy đủ các hoạt động như: săn boss, hái quả, dã tẩu, tống kim,... lộ trình mở các hoạt động này sẽ được công bố công khai tại Group và Fanpage

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!