Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Huynh Đệ Đồng Tâm - Liên Server

HUYNH ĐỆ ĐỒNG TÂM

 Thời gian và điều kiện tham gia:

             Bắt đầu áp dụng: BQT sẽ có thông báo thời gian bắt đầu áp dụng tại fanpage và group

             Sự kiện diễn ra liên tục từ 0:00 ngày 1 cho đến 23:59 ngày 28 mỗi tháng.

             Chỉ các nhân sĩ đã tham gia Bang Hội tại tất cả các server của Võ Lâm Trung Nguyên.

             Vào bang đủ 2 ngày (48 tiếng) thì mới có thể nộp Đồng Tâm Lệnh.

 Nội dung sự kiện:

       NPC: Chức Năng Bang Hội - cạnh hàng rong tại các thành thị

       Vật phẩm:

             Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể nộp 1 Đồng Tâm Lệnh

             Tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều khóa bảo hiểm vĩnh viễn và có hạn sử dụng 7 ngày kể từ lúc nhận.

             Tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều có bán tại NPC Chức Năng Bang Hội giá 5 tiền đồng/ cái

             BQT tạo ra hoạt động này nhằm kích thích anh em hoạt động tích cực cũng như 1 phần hỗ trợ nhỏ để những bang hoạt động tích cực có thêm 1 chút chi phí mua auto cho Bang hội. Vì vậy khuyến khích anh em nên tham gia hoạt động để có item nhé.


 

 Phần thưởng:

             Sau khi thu thập đủ 5 loại vật phẩm, quý nhân sĩ hãy mang đến NPC Chức Năng Bang Hội để đổi lấy Đồng Tâm Lệnh .

             Đem Đồng Tâm Lệnh nộp cho NPC Chức Năng Bang Hội để nộp vào tích lũy bang hội. Khi nộp Đồng Tâm Lệnh bạn sẽ nhận được kinh nghiệm và có tỉ lệ ra vật phẩm như sau:

Kinh nghiệm = Level x 400.000 (Exp không cộng dồn). 

             Số Đồng Tâm Lệnh của bang hội sẽ được cập nhật tại bảng xếp hạng thế giới liên tục khi có người nộp. 

             Vào 0:00 ngày 28 mỗi tháng, Bang chủ bang hội tích lũy đủ 1500 Đồng Tâm Lệnh có thể đến NPC Chức Năng Bang Hội để nhận 1500 tiền đồng.

             Lưu ý: hạn chót nhận thưởng là 0:00 ngày 01 mỗi tháng, vì vậy các bang chủ phải chú ý thời gian để nhận thưởng, sau thời gian này BQT không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc quên nhận thưởng.

             Sau 0:00 ngày 1 mỗi tháng số tích lũy Đồng Tâm Lệnh sẽ tự động reset về 0 và tiếp tục tích lũy cho tháng mới

 Phần thưởng liên server:

             Căn cứ vào bảng xếp hạng tính năng Huynh Đệ Đồng Tâm tại các server, sẽ có phần thưởng căn cứ theo thứ hạng tích lũy Đồng Tâm Lệnh của các bang trong toàn bộ server như sau:
     
             Hạng 1: 5000 Tiền Đồng.

                  Hạng 2: 2000 Tiền Đồng.

             Lưu ý: Ngoài phần thưởng liên server thì khi các bang hội đạt đủ chỉ tiêu 1500 Đồng Tâm Lệnh vẫn sẽ nhận được 1500 tiền đồng của tính năng như bình thường. Thời gian chốt phần thưởng top Đồng Tâm Lệnh liên server sẽ là 16:30 ngày 29/12.

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!