Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Hướng Dẫn Tân Thủ

HỆ THỐNG TRANG BỊ VÀ KỸ NĂNG

 

 Trang Bị:

           Như anh em đã biết, Server Võ Lâm Trung Nguyên định hướng dùng đồ xanh chủ đạo, các trang bị an bang, định quốc và HKMP với công thức ép hoàn toàn mới và đang nhận được vô số phản hồi tích cực sau 2 năm áp dụng - sẽ cực kỳ hiếm và cực kỳ giá trị.

           Server không có trang bị tím, không có trang bị siêu nhân, không có trang bị thiên hoàng

           Về thú cưỡi: Thú cưỡi tại Võ Lâm Trung Nguyên bao gồm các loại ngựa 8x quen thuộc như: Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Đích Lô, Tuyệt Ảnh, Ô Vân Đạp Tuyết. Ngoài ra, còn có Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ và Tiểu Phiêu Vũ (thuộc tính KTC 5% đẳng cấp 120).

                        Các loại ngựa 8x trừ Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử có bán tại Thẩm Câu giá 2000 vạn /1 thần mã.

                        Các loại ngựa như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ và Tiểu Phiêu Vũ chỉ xuất hiện trong đua top, event và các giải đấu.

 

 

 Kỹ năng:

           Kỹ năng Sâu Vô Hình, sẽ được điều chỉnh lên Level 60 mới có thể tăng điểm, nhằm đảm bảo công bằng cũng như không có tình trạng kéo 7-8 nhân vật ngũ độc chạy để ks quái.

           Kể từ ngày 09/09/2020, Võ Lâm Trung Nguyên sẽ loại bỏ bí kíp tân thủ. Từ đây, quý nhân sĩ sẽ phải tự đi đánh quái để tìm bí kíp hoặc Lên Level 90 để làm nhiệm vụ nhận kỹ năng 90 với 1 số điểm lưu ý sau:

                        Mỗi nhân vật chỉ có thể làm nhiệm vụ 90 1 lần - để làm nhiệm vụ 90 cần phải làm nhiệm vụ ký danh đệ tử trước nhé

                        Khi hoàn thành nhiệm vụ 90 chỉ có thể chọn 1 kỹ năng.

                        Riêng phái Thiên Nhẫn không thể chọn kỹ năng Vân Long Kích.

                        Bí kíp sẽ có thể nhận từ việc mở Túi Bí Kíp - Túi Bí Kíp sẽ rơi tại Boss Xanh 6x - 7x - 8x - 9x và Boss Tiểu, Boss Đại HK.

           Luyện skill: quý nhân sĩ có thể luyện skill bằng  quái, bia người, hoặc cây thông (hạt thủy tinh mua tại kỳ trân các). Tuyệt đối không có đại thành bí kíp.

           Lưu ý về cây thông:

                        Máu của cây thông là 100.000 và cây thông tự hồi máu 3000 HP/1s (nên tẩy tủy trước khi luyện skill để tránh chết cây).

                        Cây sẽ mất sau bảo trì hằng ngày vào 16h30 (nên tốt nhất là trồng cây luyện sau khi bảo trì).

                        Không nên trồng ở 1 vị trí >100 cây thông, quý nhân sĩ trồng 100 cây, nhích nhẹ sang 1 bên rồi trồng thêm 100 cây (vẫn sẽ dính skill đơn) => không bị lag dame.

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!