Môn Phái Võ Đang

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI VÕ ĐANG

 

Võ Đang phái được thành lập bởi tổ sư Trương Tam Phong, ông là một người thông minh xuất chúng, ngộ tính cực cao, võ nghệ hơn người lại gặp nhiều cơ duyên trong đời nên đã tạo dựng một Võ Đang phái vô cùng hùng mạnh. Các trang bị Hoàng Kim của phái Võ Đang phần lớn là do ông chế luyện và truyền cả thần khí của mình vào các món bảo vật.

 

 Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Võ Đang:

 

 

      Bộ trang bị Lăng Nhạc:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Cập Phong:

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!