Môn Phái Thiếu Lâm

DANH SÁCH TRANG BỊ HOÀNG KIM PHÁI THIẾU LÂM

 

Là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, võ công Thiếu Lâm cực cao, nếu luyện đến nơi đến chốn cũng có thể ra ngoài khai môn lập phái. Nhưng Thiếu Lâm phật môn coi nhẹ hồng trần, tứ đại giai không nên không tranh chấp. Trang bị của Thiếu Lâm chẳng qua cũng chỉ có cái tên, lai lịch không rõ ràng, chủ yếu chỉ là người sử dụng các thứ trang bị đó là ai.

 

 Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Thiếu Lâm:

 

      Bộ trang bị Tứ Không:

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Mộng Long:

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Phục Ma:

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!