Môn Phái Nga My

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI NGA MY

 

Không như Cái Bang đặt nặng “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, Nga My phái đi theo con đường phổ độ chúng sinh. Đau lòng trước cảnh nước nhà ly loạn, dân chúng lầm than, Nga My phái cũng đã phải đem Trấn phái chi bảo ra sử dụng để tăng thêm khả năng trừ gian diệt ác, phổ độ chúng sinh. Hai bộ trang bị Vô Gian, Vô Ma như nói lên ước muốn thế gian không còn ma đạo. Riêng bộ Vô Trần lại mang một mơ ước muốn xa rời thế tục của các nữ hiệp một lòng hướng Phật.

 

 

 Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Nga My

 

      Bộ trang bị Vô Gian:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Vô Ma:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Vô Trần:

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!