Môn Phái Cái Bang

TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI CÁI BANG

Cái Bang, một bang phái có truyền thống nghĩa dũng, vị quốc vong thân đã để lại biết bao giai thoại cho võ lâm. Với tính khí cương trực, không thể làm ngơ trước viễn cảnh vong quốc, bang chủ Hà Nhân Ngã đã cho các trưởng lão đem hai bộ trang bị Địch Khái và Đồng Cừu ra sử dụng. Chỉ cái tên Địch Khái Đồng Cừu đã làm toát lên chính khí của Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

 

 

 Cách chế tạo trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Cách phân rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái: xem chi tiết

 

 Các bộ trang bị Hoàng Kim Môn Phái Cái Bang

 

      Bộ trang bị Đồng Cừu:

 

 

 

 

 

 

 

      Bộ trang bị Địch Khái:

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!