Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Hướng Dẫn Tân Thủ

BANG HỘI

 


 Tính năng lập bang hội:

           Nhằm tạo điều kiện để quý nhân sỹ có thể thành lập bang hội sớm và chiêu mộ nhân tài, BQT bán Nhạc Vương Kiếm tại NPC Chưởng Môn Kim Sơn tại Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường giá 100 tiền đồng.

           Điều kiện lập bang:

                     Nhạc Vương Kiếm

                     100 vạn 

                     Đã xuất sư (cấp 60 có thể về phái gặp chưởng môn để xuất sư)

 

 Đóng - Rút tiền bang hội:

           Đóng tiền lên bang tại NPC Đóng Tiền Bang Hội cạnh NPC hàng rong ở các thành thị.

           Hiện tại, tất cả các server sử dụng Anti VietGuard đều bị tình trạng chung là đóng tiền lên bang sẽ không hiển thị ngay mà phải đợi sau bảo trì mới hiển thị được số thực tế. Tuy nhiên có 1 số thao tác anh em cần lưu ý sau:

                     Khi đóng tiền tại NPC Đóng Tiền Bang Hội, tuy số tiền chưa hiển thị lên nhưng anh em vẫn có thể đổi màu - tuyên chiến - phát lương bình thường.

                     Để kiểm tra số tiền thực có hiện tại của bang, quý vị Bang Chủ hoặc Trưởng Lão có thể dùng chức năng phát lương - phát 1 lượng cho Trưởng Lão để kiểm tra số dư thực tế của ngân quỹ bang. Sau khi phát số dư sẽ hiển thị chính xác trong khoảng 5 giây, sau đó phải đợi đến bảo trì thì số chính xác mới hiển thị được anh em nhé.

           Rút tiền bang hội: hiện tại tính năng rút tiền bang hội đã bị khóa - nên để rút tiền khỏi ngân quỹ bang thì quý vị Bang Chủ và Trưởng Lão vui lòng dùng chức năng phát lương để rút ngân quỹ (Lưu ý khi phát nên hạ tất cả các Trưởng Lão xuống chỉ để lại 1 người Trưởng Lão duy nhất nhận lương để tránh thất thoát ngân quỹ)

Lưu ý: Khi lập bang không cần danh vọng nhưng khi chuyển vị thì bang chủ cần 500 danh vọng

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!