Nhiệm Vụ Tân Thủ

NHIỆM VỤ GIANG TÂN THÔN

 

 

 

 Nhiệm vụ thứ 1: Hổ Tử bái sư

 

      Đến gặp Phụ Thân Hổ Tử (426/388). Nhận lời đi tìm giúp một Võ sư cho con của ông ta.

      Tìm thấy Võ sư (454/391), ông ta đồng ý dạy võ cho Hổ tử .

       Quay trở lại gặp Phụ Thân Hổ Tử báo tin Võ sư đã đồng ý dạy võ cho Hổ Tử . Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: Một chiếc mũ và 5 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 2: Thuốc cho Ngô Lão gia

 

      Đến gặp Ngô Lão gia (438/388). Nhận lời giúp ông ta đi mua thuốc.

      Đến Dược Điếm (433/385) bỏ ra 200 lương mua 10 viên Xuyên Bối hoàn.

      Mang 10 viên thuốc về cho Ngô Lão gia. Ông ta cảm ơn và nhắn bạn đến gặp Ngô Hồng Mai nhận phần thưởng.

      Đến gặp Ngô Hồng Mai (435/384) nhận phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: Một đôi giày và 6 điểm danh vọng.

 

 

 Nhiệm vụ thứ 3: Cây ná của Hổ Tử

 

      Đến gặp Hổ Tử (446/387) nhận lời đi lấy giúp Hổ Tử giàn ná.

      Đến chổ Thợ rèn (429/388). Ông ta nhờ bạn đi tìm nguyên liệu làm ná.

      Bạn đi ra rừng tìm một chạc ba (433/389) và một miếng da trâu (466/395), (455/380)

      Sau khi tìm được mang về cho thợ rèn, đợi một chút bạn đã có được chiếc ná.

      Mang ná về cho Hổ Tử. Hoàn thành nhiệm vụ.

      Phần thưởng cho bạn: Một món binh khí và 8 điểm danh vọng.

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!