Tính Năng Đặc Sắc

THĂNG GIẢM CẤP TRANG BỊ

 

 

Hai trong rất nhiều vật quý Tây vực, còn gọi là những Kỳ Trân Dị Bảo của Võ Lâm có thể nâng cấp và hạ cấp nón và áo là Băng Tầm Vô Cực Nam Minh Chi Tinh.

 

 

 

 Cách sở hữu vật quý Tây Vực:

 

Quí đồng đạo có thể dùng 30 tiền đồng để đổi lấy Băng Tầm Vô Cực hay Nam Minh Chi Tinh tại Thần Bí Thương Nhân ở Dương Châu tọa độ (207/192).

 

 

 

 

 

 Cách sử dụng:

 

     Bước 1: tại thợ rèn các thành thị, chọn -> Vật phẩm khảm nạm

 

   Bước 2: Chọn -> Bắt đầu khảm nạm

 

 

 Bước 3:

     Tăng cấp trang bị: bỏ Băng Tâm Vô Cực Tơ vào vị trí

 

     Giảm cấp trang bị: bỏ Nam Minh Chi Tinh vào vị trí.

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!