Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Hướng Dẫn Tân Thủ

BẢO MẬT TÀI KHOẢN

 Cảnh giác lừa đảo:

               Vì đây là 1 thế giới ảo, nên quý nhân sĩ hãy hết sức cảnh giác - tốt nhất là không tin tưởng bất kỳ ai. Vì 90% trường hợp bị hack đều là vì tin tưởng, giao account, ultraview hoặc teamviewer cho người khác nên bị hack. Còn 9% còn lại là bị lừa (giả mạo bang chủ, trưởng lão, admin...), chỉ có 1% là bị dính keylog khi anh em truy cập vào các web không rõ nguồn gốc.

               Đối với các trường hợp bị hack, nếu trường hợp báo sớm - vật phẩm bị hack chưa qua mua bán với người khác, BQT sẽ hỗ trợ thu hồi và thu phí tương ứng (phí này để anh em có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tài sản cá nhân của mình). Còn trường hợp bị hack quá lâu, dẫn tới kẻ hack đã bán vật phẩm cho người mua khác, có chứng minh giao dịch thì BQT sẽ không hỗ trợ thu hồi. Riêng những kẻ hack sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi sân chơi - khóa HWID.

 

 

 Bảo mật tài khoản:

               Mật khẩu cấp 1: Dùng để đăng nhập vào game. Có thể tự đổi, khi bị mất có thể dùng số điện thoại đăng ký tài khoản gọi cho admin đổi password

               Mật khẩu cấp 2: Dùng để xóa nhân vật. Có thể tự đổi, khi bị mất có thể dùng số điện thoại đăng ký tài khoản gọi cho admin đổi password.

               Số điện thoại:

                          Bất kỳ 1 tài khoản nào khi đăng ký cũng phải điền số điện thoại, và 1 số điện thoại có thể đăng ký cho nhiều tài khoản

                          Số điện thoại chỉ có admin mới có thể thay đổi, chính vì vậy mua bán account tốt nhất phải thông qua admin. Các trường hợp mua account không thông qua admin bị lừa BQT không giải quyết

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!